Kiljavan opistolla on monipuolinen koulutustarjonta

 

 

 

Kiljavan opisto on aikuisten oppijoiden kohtaamispaikka, jossa työelämän kysymykset ovat vahvasti läsnä. Opiskelu Kiljavan eri kursseilla on monessakin mielessä ei-perinteistä opiskelua. Se ei ole vain opiskelua sinänsä, vaan se pyrkii palvelemaan työelämän kehittämistä.

Opiston kurssien suunnittelussa on otettu huomioon neljä oppimisen ulottuvuutta. Oppiminen koostuu tietämisestä, taitamisesta, yhdessä olemisesta ja ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. Kursseilla saa tietoa asioista ja niiden perusteista sekä oppii soveltamaan opittua luovasti omassa toimintaympäristössä. Oppimiseen liittyy myös yksilöllinen kasvu kokonaisvaltaisena ihmisenä. Kyky tehdä itsenäisiä valintoja arvojen pohjalta on sekin keskeinen oppimisen elementti.

Kiljavan opisto ja Voionmaan opisto, nykyisin Voionmaan koulutuskeskus, yhdistyivät vuoden 2016 alussa. Molempia ylläpitää Palkansaajien koulutussäätiö.

Katso kurssitarjontamme vasemman reunan valikosta ja tule mukaan oppimaan!