Tulossa olevia kursseja

TYÖOIKEUDEN KOULUTUSSARJA

Lähtökohtana on työoikeuden yleinen teoreettinen tuntemus, jonka perusteella

opiskelija voi tunnistaa oikeusturvan tarpeet työelämässä, pelkistää tosiasioista

oikeudellisesti merkittävät seikat, perustella ratkaisuja oikeudellisin normein ja

tunnistaa työelämän oikeusturvan kehittämistarpeita.

 

Tulevat jaksot:

Vuosilomalaki 23.5.2017

- Kouluttajana Marjaana Liehu-Törrö, työoikeuden opettaja, Kiljavan opisto

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä 12.9.2017

- Kouluttajana Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK ry

Paikallinen sopiminen 10.10.2017

- Kouluttajina Minna Tanska, lakimies, SAK ry ja Kauno Koskela, sopimuspäällikkö, Metallityöväen Liitto ry

ILMOITTAUTUMISET  viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkua.

Tarkempi esittely oheisessa liitteessä.

 

AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO 2017  - ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ay-työntekijöille.

Opiskelun tavoitteena on osanottajan ammatillinen kehittyminen. Tutkinto-opiskelu antaa osallistujalle mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammattitaitoaan ja kehittää omaa työtään.

Tutkinto-opiskelu synnyttää myös foorumin liittorajat ylittävälle vuorovaikutukselle ja ajatusten vaihdolle.

Tutkinto on laajuudeltaan 22,5 opintopistettä ja opiskelun kesto on 3 vuotta. Opiskeluun liittyy myös verkko-opiskeluosuuksia.

Tutkinto-opiskelu käynnistyy 17.-18.8.2017 orientaatio-osuudella.

Ilmoittautumiset 14.6.2017 mennessä.

Katso tutkinnosta tarkemmin.

SOCIALIZING IN ENGLISH (3x4 oppituntia klo 12-16.00, Helsinki)

Ajat: ke 30.8. + 6.9. + 13.9.2017

The cultural significance of smalltalk

The language and context of smalltalk

Beyond smalltalk – the art of conversation

 

Kouluttaja Alistair Stevenson, Delingua Oy

 

Ilmoittautumiset 8.8. mennessä.

 

Katso lisää liitteestä.

SOSIAALIPOLITIIKKA - tavoitteita ja toimintaa

Ajat: 14.9. + 28.9. + 19.10.2017 (Helsinki)

Hyvinvointivaltion rakentuminen

Terveys ja hyvinvointi

Työttömyysturva

Perhepolitiikka

Eläketurva

Ilmoittautumiset 11.8. mennessä. Tarkempi sisältö liitteessä.

SAK:N MEDIAESIINTYMISEN KOULUTUS (3 x 1 pv, Helsingissä)

Ajat:

1. jakso 13.9. Sanomisen taito, esiintymisen uskallus

2. jakso 12.10. Tavoitteellinen sanoma

3. jakso 2.11. Vakuuttava vistintä

Esiintyjän uskottavuus ja oman viestin perillemeno riippuu siitä, miten hän pystyy vetoamaan lukijoihin, kuulijoihin ja katsojiin. Sen lisäksi hänen on tunnettava viestintätilanteiden erityisvaatimukset: mitä hänen on otettava huomioon esiintyessään läsnä olevalle yleisölle tai televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa. Esiintyjän on myös tiedettävä, mistä hänen järjestönsä ja itsensä julkinen kuva muodostuu ja miten hän voi sitä kehittää.

Kurssilla käydään läpi eri viestintätilanteita korostaen, miten esiinnytään (viestitään) perinteisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja miten perinteisessä mediassa esiintyminen eroaa viestinnästä sosiaalisessa mediassa?

 

Kouluttajina toimittaja Arto Nieminen ja esiintymisen opettaja Marja-Liisa Marjamäki.

 

Ilmoittautumiset 18.8. mennessä. Kurssin tarkemmat oheisessa liitteessä.

PERSOONA PELIIN - esiintymistaidon kurssi 28.-29.9.2017 (Kiljavalla)

Tavoitteena on vahvistaa osanottajan esiintymisvarmuutta ja omasta persoonasta lähtevää esiintymistyyliä.

Kohderyhmänä ovat toimitsijat, joiden työtehtäviin kuuluu kouluttaminen.

Ilmoittautumiset 31.8. mennessä. Tarkempi sisältö liitteessä.